Proponujemy młodzieży gimnazjalnej i licealnej

DIAGNOZĘ PREDYSPOZYCJI ZAWODOWYCH


w oparciu o badanie zainteresowań i cech osobowości.

    Badanie polega na wypełnieniu:
  1. 2 kwestionariuszy dot. zainteresowań,
  2. testu osobowości,
  3. ankiety personalnej.

Każda z osób badanych otrzymuje pisemną interpretację wyników (wraz z proponowaną listą zawodów!).

Informacje praktyczne:

Czas trwania badania: 1,5 godz. (2 godz. lekcyjne).
Miejsce: PCPP „Synthesis” lub sala lekcyjna w szkole.
Koszt badania: 48 zł / od osoby
Badanie odbywa się wyłącznie grupowo!

Zgłoszenia: PCPP „SYNTHESIS” Anna Laskowska, tel. 0607 401 384, lub pedagog/psycholog szkolny