Jak się uczyć


NOWOCZESNE TECHNIKI UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA


pt. "Jak się uczyć"

Warsztaty dotyczące NOWOCZESNYCH TECHNIK UCZENIA SIĘ I ZAPAMIĘTYWANIA adresowane są przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i nauczycieli.

    Program zajęć obejmuje:
  • szybkie czytanie
  • mind mapping
  • mnemotechniki
  • ćwiczenia koncentracji uwagi

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak uczyć się łatwiej, szybciej i skuteczniej. Wzrośnie tempo Ich czytania i zapamiętywania, poznają nowe sposoby notowania i efektywnego powtarzania materiału. Rozwiną twórcze myślenie, zyskają pewność siebie i umiejętność koncentracji uwagi. Zdobędą zdolność aktywnego zdobywania wiedzy, jej przetwarzania i przechowywania.

Umiejętności te przydadzą się każdemu studentowi, każdemu maturzyście, każdemu uczniowi, który chce szybciej i efektywniej przyswajać nową wiedzę z różnych przedmiotów, powtórzyć materiał przed klasówką czy egzaminem. Warsztaty polecamy także tym, którzy mają trudności w uczeniu się, nie potrafią się skupić, uczą się, ale nie przynosi to spodziewanych wyników. Nauczyciel uczestniczący w warsztatach zdobędą wskazówki jak uczyć, by słuchacze lepiej i na dłużej zapamiętali treść lekcji, koncentrowali się na temacie zajęć i uzyskiwali lepsze oceny.

Zajęcia mają formę warsztatów i prowadzone są metodami aktywnymi. Spotkania odbywają się w małych 10 – 12 osobowych grupach i obejmują cykl 8 sesji po 2 godz. każda. Każde spotkanie rozpoczyna się od „ćwiczenia” prawej półkuli mózgu, czyli rozwijania – za pomocą technik niewerbalnych – wyobraźni i twórczego myślenia. Na każdym spotkaniu wykonujemy ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość i poszerzające pole widzenia, gdyż jest to klucz do „szybkiego czytania”. W czasie warsztatów uczestnicy pracują na swoich własnych podręcznikach, zeszytach i lekturach szkolnych, aby zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności miało jak najbardziej praktyczny charakter!

Warsztaty prowadzi psycholog – Anna Laskowska

Poprzednia strona: Szkoła dla Rodziców
Następna strona: Terapia dla dzieci