Zajęcia terapii pedagogicznej

Zapraszamy dzieci w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym do udziału w

Zajęciach terapii pedagogicznej


    Celem zajęć jest:
  • wspomaganie nauki pisania, czytania i liczenia
  • usprawnianie funkcji psychomotorycznych
  • stymulowanie rozwoju poznawczego.

Zajęcia prowadzone są indywidualnie bądź grupowo, przez magistra pedagogiki korekcyjnej, nauczyciela dyplomowanego, z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi. Spotkania mają atrakcyjną formę, NIE MĘCZĄ i NIE NUŻĄ!!! Umożliwiają odniesienie sukcesu i rozwój każdemu dziecku. Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb dziecka.
Pierwsze spotkanie organizacyjne z dzieckiem i rodzicem GRATIS!

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje

Elżbieta Ekert – pedagog korekcyjny, tel. (25) 682 30 98
lub Anna Laskowska – psycholog
Kierownik PCPP „Synthesis”, tel. 0607 401 384, email:

Poprzednia strona: Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne
Następna strona: Warsztaty dla Nauczycieli