Szkoła dla Rodziców

 

PROGRAM UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW

realizowany w ramach tzw. "SZKOŁY DLA RODZICÓW"

(według metody A. Faber i E. Mazlish "Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać, żeby dzieci do nas mówiły")

Zajęcia adresowane są do wszystkich osób zaangażowanych w działania wychowawcze: rodziców, nauczycieli, psychologów, pedagogów, którym na sercu leży prawidłowy rozwój dzieci i uczniów. Zapraszamy tych, którzy chcą mądrzej kochać swoje dzieci, lepiej rozumieć uczniów, jak również być przez dzieci kochani a przez uczniów rozumiani.

Celem szkolenia jest: poznanie wiedzy psychologiczno-pedagogicznej i nabycie umiejętności, które pozwolą na bezpieczne porozumiewanie się w rodzinie i szkole, porozumiewanie oparte na poszanowaniu godności i wzajemnym szacunku. Poznane treści mają pomóc w rozwiązywaniu różnego rodzaju trudności wychowawczych u dzieci w różnym wieku. W konsekwencji mają służyć aktywnemu wspieraniu w rozwoju i ograniczaniu zjawisk patologicznych występujących w środowisku dzieci i młodzieży.

Uczestnicy warsztatów mają możliwość podzielenia się swoimi doświadczeniami i skorzystania z doświadczeń innych rodziców w grupie. Uzyskują wsparcie od prowadzącej w pierwszych tygodniach nowego dialogu w rodzinie czy klasie.

Tematyka zajęć:

  • Rozumienie rodziny jako systemu; mity rodzinne, etapy rozwoju rodziny, koalicje, granice w wychowaniu.
  • Uczucia – poznanie i zrozumienie uczuć swoich i dziecka-ucznia, praktyczne stosowanie metod pomocy dziecku w radzeniu sobie z uczuciami trudnymi.
  • Zachęcanie do współpracy – poznanie barier komunikacyjnych (słów, które zakłócają porozumiewanie się) w celu ich wyeliminowania.
  • Rozwiązywanie problemów i konfliktów – 6 kroków bez porażek.
  • Kary jako konsekwencje
  • Pochwały – stosowanie bezpiecznych wzmocnień kształtujących samoocenę.
  • Role i etykiety – zajęcia skoncentrowane na poznaniu mechanizmu „wpisywania” dziecka w role oraz doskonalenie sposobów uwalniania dziecka, ucznia od „grania” określonych ról.
  • Wychowanie do samodzielności – okazywanie szacunku dla dziecięcych zmagań.

Zajęcia mają formę warsztatów psychologicznych, podczas których wykorzystywane są aktywne metody pracy z grupą: burza mózgów, ćwiczenia w parach, odgrywanie scenek, dyskusje. Każdy z uczestników otrzymuje materiały które zbiera w specjalnym skoroszycie.
Podczas zajęć uczestnicy analizują codzienne sytuacje z życia rodzinnego (lub szkolnego) i uczą się skutecznych sposobów radzenia sobie z problemami.

Zajęcia odbywają się w grupach 10-14 osobowych i składają się z cyklu 5 spotkań po 6 godzin każde (piątek lub sobota).

Miejsce - Program Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców i Wychowawców jest prowadzony w Centrum Pomocy Psychologicznej "SYNTHESIS" w Garwolinie, przez psychologów mających bogate doświadczenie w pracy z rodzicami, dziećmi i nauczycielami – Elżbietę Czepczyńską i Annę Laskowską

Koszt: 380 zł za cały cykl (tj. 9.5 zł za godzinę lekcyjną). Drugi rodzic (współmałżonek), studenci, jak również osoby korzystające z innych zajęć prowadzonych w PCPP "SYNTHESIS", otrzymują zniżki.

Zapisy prowadzone są pod nr. tel. 607 401 384 lub (025) 682 0218, a także poprzez e-mail


Poprzednia strona: Oferta
Następna strona: Jak się uczyć