Warsztaty dla Nauczycieli

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli i wychowawców do udziału w

PROGRAMIE UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH


(opartym na metodzie A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” i „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i szkole”)

Celem szkolenia jest poznawanie wiedzy psychologiczno - pedagogicznej i nabywanie praktycznych umiejętności, które pozwolą na bezpieczne porozumiewanie się w klasie i szkole. Program dostarcza „narzędzi” niezbędnych w pracy wychowawczej każdego nauczyciela, pozwala wzbogacić warsztat zawodowy. Poznane treści mają pomóc nie tylko w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, ale też służyć aktywnemu wspieraniu rozwoju dzieci i budowaniu satysfakcjonujących relacji uczeń – nauczyciel.

Tematyka zajęć:

  • Jak integrować klasę? Metody aktywne w pracy z grupą.
  • Normy i zasady w wychowaniu.
  • Uczucia — sposoby radzenia sobie z uczuciami, które przeszkadzają w nauce.
  • Zachęcanie do współpracy. Bariery komunikacyjne.
  • Rozwiązywanie problemów i konfliktów — 6 kroków bez porażek.
  • Kary jako konsekwencje. Pochwały — bezpieczne wzmocnienia kształtujące samoocenę.
  • Role i etykietki — poznanie mechanizmu „wpisywania” dziecka w role oraz metody uwalniania od „grania” określonych ról.
  • Współpraca z rodzicami. Udana wywiadówka.

Zajęcia mają formę warsztatów psychologicznych; prowadzone są w małych grupach (10-12 osób), z wykorzystaniem aktywnych metod, np.: burza mózgu, rozwiązywanie ćwiczeń, odgrywanie scenek. Program składa się z cyklu 8 spotkań (łącznie 40 godz. lekcyjnych). Tematyka zajęć może być dostosowana do oczekiwań i potrzeb konkretnej grupy odbiorców.

Miejsce: PCPP „Synthesis” w Garwolinie, ul. Kościuszki 52/7 lub sala lekcyjna w szkole.
Koszt: 380 zł /od osoby lub 3500 zł od grupy zorganizowanej.
Zapisy prowadzone są pod nr. tel. 607 401 384
Termin zajęć: do uzgodnienia

Do udziału w warsztatach zapraszamy również psychologów, pedagogów i duszpasterzy, wszystkie osoby zaangażowane w działania wychowawcze.


Poprzednia strona: Zajęcia terapii pedagogicznej
Następna strona: Terapia SI