Terapia SI

Terapia SI jest przeznaczona dla dziecka, które:

 • nie lubi być przytulane, odpycha i wyciera każdy pocałunek,
 • nie toleruje drażniących ubrań, metek które doprowadzają go do „wściekłości”,
 • nie znosi mycia głowy, obcinania włosów czy paznokci,
 • jeśli dostarcza sobie „ekstremalnych” wrażeń, ciągle upada, zderza się, stuka głową o podłogę,
 • nie lubi się huśtać, kręcić na karuzeli lub wspinać na drabinki,
 • nie akceptuje nowych smaków, jego uboga dieta sprowadza się do dwóch rodzajów pokarmów, a nowe zapachy wywołują odruch wymiotny,
 • ma trudności w koncentracji uwagi,
 • boi się każdej nowej sytuacji co powoduje wycofanie się.

Przyczyną tych trudności są prawdopodobnie zaburzenia integracji sensorycznej (SI), a nie zła wola dziecka.

Każda informacja dociera do naszego układu nerwowego poprzez zmysły. Jeśli w dziecku jest zaburzony któryś ze zmysłów (dotyk, słuch, wzrok, smak, węch, układ przedsionkowy i proprioceptywny), to jego układ nerwowy nie radzi sobie z przyjmowaniem, segregowaniem i porządkowaniem nowych informacji.
Gdy funkcje te są prawidłowe, ruchy ciała łatwo dostosowują się do otoczenia, umysł łatwo przyswaja informacje, a „dobre” zachowania pojawiają się w sposób naturalny. Integracja sensoryczna wpływa na prawidłowy rozwój, zdolności do nauki, na samoocenę, czyli na dobre samopoczucie dziecka.

Zaburzenia integracji sensorycznej rozpoznawane są u dzieci z trudnościami w uczeniu się (dysleksja), autystyków, dzieci z ADHD, upośledzeniem umysłowym, porażeniem mózgowym.

Naszym celem jest, aby każde dziecko doświadczające zaburzeń integracji sensorycznej osiągnęło swój pełny potencjał rozwojowy oraz aby zrozumiało samego siebie i otaczający świat.

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś więcej o SI wejdź na Czym jest integracja sensoryczna?.

Szczegółowych informacji udzielają i zapisy przyjmują Terapeuci Integracji Sensorycznej:

 • Zofia Czapska, tel. 607 087039
 • Elżbieta Ekert, tel. 507 171448
 • Wioletta Przybysz, tel. 600 451894

Poprzednia strona: Warsztaty dla Nauczycieli
Następna strona: Czym jest integracja sensoryczna?