Anna Kardyka

Anna Kardyka

pedagog-terapeuta, ur. 25.07.1983r.

Absolwentka Akademii Pedagogiki Specjalnej w Warszawie – kierunek pedagogika terapeutyczna i wychowanie przedszkolne. W trakcie Podyplomowych Studiów Logopedycznych w Instytucie Badań Edukacyjnych MEN w Warszawie.

    Doświadczenie zawodowe i kursy:
  • Staż praktyczny i szkolenie teoretyczne w Ośrodku dla Dzieci z Autyzmem Fundacji „Synapsis” w ramach Zespołu Środowiskowego.
  • Prowadzenie zajęć terapeutycznych z dziećmi z autyzmem w Centrum Terapii Synergis w Warszawie.
  • Warsztat metodyczny: Metody Integracyjne w Pracy z Grupą – wprowadzenie do Pedagogiki Zabawy
  • Szkolenie „Od konfliktu do współpracy – metody konstruktywnego rozwiązywania konfliktów”
  • Szkolenie teoretyczne i praktyczne w zakresie Kinezjologii Edukacyjnej.
  • Kurs i międzynarodowe uprawnienia do pracy pedagogicznej z dziećmi i dorosłymi Metodą Komunikacji Symbolicznej Bliss.
  • Szkolenie dla kandydatów na wolontariuszy hospicyjnych „I ty możesz pomóc”.

Stanu wolnego
Hobby: muzyka, poezja, turystyka górska

Kontakt

tel. kom. 0501 398 812

Poprzednia strona: Zespół
Następna strona: Plakat