Anna Laskowska

Anna Laskowska

psycholog, ur. 20.06.1969r.

Absolwentka KUL w Lublinie, Wydział Nauk Społecznych, kierunek psychologia. Nauczyciel mianowany.
  Ukończyła m.in.:
 • Studia Podyplomowe w zakresie wychowania prorodzinnego i seksualnego
 • Szkolenie specjalizacyjne pierwszego stopnia w zakresie psychologii klinicznej
 • Studium Socjoterapii
 • Kurs kwalifikacyjny "Organizacja i Zarządzanie Oświatą"
 • Kurs "Szkoła dla Rodziców i Wychowawców"

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

  Doświadczenie zawodowe:
 • Mazowieckie Centrum Neuropsychiatrii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w Zagórzu, Oddział Psychiatryczny dla Młodzieży w Garwolinie, a także Psychiatryczny Oddział Dzienny dla Dzieci w Warszawie
 • Psycholog/pedagog szkolny w szkołach ponadgimnazjalne w Garwolinie: Liceum Ogólnokształcące im. J. Piłsudskiego, Zespół Szkół Zawodowych Nr2
 • Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Sulejówku
  Umiejętności:
 • Diagnoza psychologiczna, w tym dot. dzieci i młodzieży z zaburzeniami psychicznymi, specyficznymi trudnościami w uczeniu się, badanie dojrzałości szkolnej
 • Praca terapeutyczna z dziećmi z trudnościami emocjonalnymi (psychicznymi) i ich rodzicami, z wykorzystaniem m.in. Metody Ruchu Rozwijającego W. Sherbourne, Metody Dobrego Startu M. Bogdanowicz i różnych form arteterapii
 • Prowadzenie zajęć warsztatowych dla uczniów, rodziców i nauczycieli (w tym Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców i Nauczycieli tzw. ”Szkoła dla Rodziców” oraz kursy szybkiego uczenia się)

W pracy opiera się na systemowym rozumieniu rodziny; zwolenniczka szerokiego włączania rodziców w terapię dziecka i "terapii przez codzienność".

Mężatka, troje małych dzieci
Harcerka, chętnie podróżuje i uczy się

Kontakt

tel. kom. 0607 401 384
email:

Poprzednia strona: Zespół
Następna strona: Plakat