Diagnoza i terapia neurologopedyczna

Diagnoza i terapia neurologopedyczna dotyczy dzieci i dorosłych mających trudności z artykulacją, komunikacją oraz realizacją głosu; jest ona przeznaczona dla dzieci, które mają opóźnienia w przyswajaniu sobie systemu językowego. Neurologopedia obejmuje swoim zasięgiem procedury takie jak:

 • terapia dysleksji,
 • terapia afazji i dysfazji,
 • ćwiczenie mowy przełykowej,
 • terapia defektów wymowy oraz
 • leczenie — ćwiczenie wymowy.

Terapia dzieci dotyczy wszystkich rozwojowych zaburzeń mowy, spowodowanych dysfunkcjami neurologicznymi. W kręgu tych zaburzeń znajdują się:

 • zepół Downa,
 • ADHD,
 • upośledzenie umysłowe,
 • autyzm,
 • zespół Aspergera,
 • epilepsja,
 • rdzeniowy zanik mięśni i stwardnienie rozsiane,
 • miastemia,
 • mpd (mózgowe porażenie dziecięce),
 • obniżone napięcie mięśniowe,
 • wzmożone napięcie mięśniowe,
 • dzieci z samoistnym i niesamoistnym opóźnieniem rozwoju mowy,
 • dzieci i dorośli jąkający się (bądź z epizodami niepłynności),
 • nowotwory mózgu,
 • rozszczep podniebienia, deformacje twarzoczaszki (zespół Aperta),
 • problemu neurologiczne u wcześniaków,
 • zaburzenia mowy u chorych psychicznie (schizofrenia),
 • problemy komunikacyjne i artykulacyjne u dzieci z innymi zespołami dezintegracyjnymi oraz przypadkami mającymi w swoim spektrum potrzebę interwencji logopedycznej np. dzieci z niedosłuchem.

Terapia i diagnoza afazji/dysfazji dotyczy osób dorosłych, które są w stanie po przebytym udarze, wylewie bądź zatorze mózgowym. Ponadto taka terapia zajmowała się będzie również rehabilitacją osób cierpiących na chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona lub mają stwierdzoną demencję (otępienie).

Neurologopedia obejmuje również osoby dorosłe mające problemy w mówieniu, które są po wypadku komunikacyjnym, lub jakimkolwiek mechanicznym urazie głowy. Neurologopedia u osób dorosłych spowalnia procesy chorobowe związane z utratą lub znacznym upośledzeniem wyższych czynności korowych, takich jak:

 • pamięć,
 • myślenie,
 • orientacja,
 • rozumienie,
 • liczenie,
 • zdolność uczenia się,
 • język,
 • zdolność oceny sytuacji itp.

Istnieje możliwość sporządzania opinii logopedycznych.