Elżbieta Ekert

Elżbieta Ekert

pedagog korekcyjny

Witam, nazywam się Elżbieta Ekert. Jestem nauczycielem dyplomowanym, ukończyłam studia licencjackie o kierunku pedagogika wczesnoszkolna i wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki korekcyjnej. Na co dzień pracuję w Szkole Podstawowej w Krzywdzie gm. Łaskarzew, jako nauczyciel nauczania zintegrowanego.

Mieszkam w Garwolinie, mam męża i trójkę dzieci w wieku szkolnym. W wolnych chwilach czytam i jeżdżę rowerem. Niedawno nawiązałam współpracę z PCPP „SYNTHETSIS”, gdzie prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne z dziećmi ze specyficznymi trudnościami w nauce i zajęcia terapii pedagogicznej z dziećmi w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym, które u progu kariery szkolnej napotykają trudności w zakresie pisania, czytania czy liczenia.

Od kilku lat systematycznie uczestniczę w konferencjach, szkoleniach, kursach, warsztatach organizowanych przez Polskie Towarzystwo Dysleksji nr 10 (np. „Metody pomocy dzieciom i młodzieży z dysleksją”, „Rola świadomości językowej w opanowaniu czytania przez polskie dzieci”, „Zaburzenia emocjonalne u dzieci w młodszym wieku szkolnym”, „Praca z dzieckiem nadpobudliwym psychoruchowo – zespół ADHD” i wielu innych), którego przez 5 lat byłam członkiem. W ostatnim czasie brałam udział w konferencji naukowej nt. „Terapii dysortografii” organizowanej przez Zarząd Warszawskiego Oddziału nr 1 Polskiego Towarzystwa Dysleksji. Ukończyłam też Szkolenie I-go stopnia w zakresie terapii SI, kurs Kinezjologii Edukacyjnej P. Dennisona I°, wstępne szkolenie nt. „Podstawy prowadzenia terapii i edukacji dzieci z autyzmem”, „Konstruowanie indywidualnych programów dla dzieci o specjalnych potrzebach edukacyjnych” i wiele innych.

Jestem autorem Programu Własnego w zakresie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, który ukazał się jako publikacja w PODN w Garwolinie.

Myślę, że moja wiedza, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi, i zaangażowanie pomogą dzieciom pokonywać trudności w nauce, a tym samym podniosą ich samoocenę i pozycję społeczną w klasie.

Zwracam się z prośbą do rodziców 6-latków i dzieci w młodszym wieku szkolnym. Jeżeli „coś” w zakresie nauki szkolnej Was niepokoi u dziecka, które wkrótce będzie lub już jest uczniem, to skonsultujcie swoje wątpliwości ze specjalistą. W tym okresie można naprawdę pomóc dziecku, oszczędzając mu i sobie wiele stresu związanego z niepowodzeniami szkolnymi.

Swoją wypowiedź zakończę fragmentem książki H. Pętlowskiej pt. „Przezwyciężanie trudności w czytaniu i pisaniu.” „…Czynność czytania jest pracą tak skomplikowaną, że właściwie należałoby się dziwić, jak to się dzieje, że aż tylu ludzi czyta płynnie, a nie dociekać, dlaczego część z nas ma problemy z czytaniem. …”

Kontakt

tel. (25) 682 30 98
lub PCPP "Synthesis": 0607 401 384, email:

Poprzednia strona: Zespół
Następna strona: Plakat