Elżbieta Czepczyńska

Elżbieta Czepczyńska

Psycholog, II stopień specjalizacji w zakresie "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży". Ma za sobą wiele staży klinicznych, liczne szkolenia, studia podyplomowe, które wzbogacają jej wiedzę i umiejętności.

Ukończyła między innymi: studium podyplomowe w zakresie resocjalizacji, 3-letnie studium systemowej terapii rodzin, 2-letnie studium socjoterapii, kurs szkoły dla rodziców i wychowawców (cz. I) oraz rodzeństwo bez rywalizacji (cz. II). Posiada długoletnie doświadczenia w prowadzeniu warsztatów umiejętności wychowawczych dla rodziców i nauczycieli. W pracy terapeutycznej dla rodzin i małżeństw opiera się głównie na rozumieniu rodziny jako systemu.

Zdobywała doświadczenia dotyczące uzależnień jako pełnomocnik do spraw rozwiązywania problemów alkoholowych oraz działając w miejskiej komisji. Współpracuje z ośrodkiem terapii uzależnień.

Mężatka, 3 dorosłe córki
Hobby: spędzanie czasu wspólnie z rodziną

Kontakt

tel. kom. 0606 635 360

Poprzednia strona: Zespół
Następna strona: Plakat