Monika Foryś

Monika Foryś

pedagog, terapeuta SI

Nazywam się Monika Foryś, od ośmiu lat pracuję na stanowisku pedagoga w Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej, gdzie zajmuję się diagnozą i terapią pedagogiczną dzieci i młodzieży.

Ukończyłam studia wyższe na kierunku pedagogicznym. Ponadto ukończyłam Studia Podyplomowe:

 • Rehabilitacja Ruchowa Dzieci i Młodzieży Niepełnosprawnej,
 • Teoria Integracji Sensorycznej w diagnozie i terapii dzieci z dysfunkcjami rozwojowymi.

 

Przez wszystkie lata swojej pracy starałam się doskonalić swój warsztat pracy poprzez udział w różnego rodzaju szkoleniach organizowanych przez Centrum Metodyczne Pomocy Psychologiczno – Pedagogicznej oraz Polskie Towarzystwo Dysleksji. Ukończyłam min.:

 • Wczesna Interwencja. Wybrane zagadnienia związane z diagnozą i terapią dziecka w wieku 0 – 6 lat z zaburzeniami rozwoju psychoruchowego – kurs doskonalący
 • Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka z uszkodzonym narządem słuchu - kurs doskonalący
 • Diagnoza i terapia dziecka dyslektycznego - szkolenie
 • Reedukacja dziecka dyslektycznego - Studium Przedmiotowo – Metodyczne
 • Przebieg przyswajania czytania w powiązaniu z rozwojem językowym – szkolenie
 • O nadmiernych i specyficznych trudnościach u dzieci w uczeniu się matematyki. Przyczynek do trafnej diagnozy i mądrych poczynań naprawczych – szkolenie
 • Trening percepcji wzrokowej jako metoda diagnozy i przezwyciężania trudności w nauce - kurs doskonalący Nowoczesne techniki uczenia się - kurs doskonalący
 • Rodzice, nauczyciele i uczniowie partnerami w procesie wychowania - konferencja
 •  

  Kocham dzieci i pracę z nimi, dlatego staram się jak najwięcej czasu im poświęcać, wspierając zwłaszcza te z dysfunkcjami rozwojowymi. Dlatego też moje zainteresowania pedagogiczne skierowałam w kierunku nowej metody jaką jest terapia integracji sensorycznej, gdyż jak dowodzą moje dotychczasowe doświadczenia praca tą metodą przynosi efekty.

  Kontakt

  poprzez PCPP "Synthesis": 0607 401 384, email:

Poprzednia strona: Zespół
Następna strona: Plakat