Program umiejętności wychowawczych dla rodziców i wychowawców - część II


RODZEŃSTWO BEZ RYWALIZACJI

Jak pomóc własnym dzieciom żyć w zgodzie, by samemu żyć z godnością

(W oparciu o: E. Puchała, J. Sakowska „Szkoła dla rodziców i wychowawców część II”, A. Faber, E. Mazlish „Rodzeństwo bez rywalizacji”, J. Parker, J. Stimpson „Rodzeństwo, rywalizacja, miłość”, C. Whithane „Jak powiedzieć dziecku NIE", Kevin Steede „10 błędów dobrych rodziców”, R. Richardson, L.Richardson „Najstarsze, średnie, najmłodsze”)

Wzajemne relacje naszych dzieci najprawdopodobniej przetrwają najdłużej ze wszystkich związków w ich życiu. Więzi między nimi nadają kształt ich dzieciństwu i wpływają na to jakimi ludźmi się staną.

Sposób w jaki odnoszą się do siebie nasze dzieci, określi atmosferę naszego życia rodzinnego. Relacje między rodzeństwem głęboko wpłyną na to jak dzieci będą spostrzegały siebie i innych, determinując ich życiowe wybory, począwszy od rodzaju kariery, a na wyborze partnera i decyzji, ile mieć własnych dzieci, skończywszy. Ich zabawy, kłótnie i wzajemne uczucia jakie towarzyszą im w okresie dorastania, wpłyną na inne związki, które każde będzie budowało aż po starość.

Program jest oparty na prawdziwych doświadczeniach oraz naukowych badaniach nad tym, co naprawdę ma znaczenie w relacjach między dziećmi. Skupia się na poszukiwaniu sposobów:

 • jak pomóc dziecku odkryć własną wartość jako osoby
 • jak je zapewnić, że jest bezpieczne, wyjątkowe i kochane
 • jak pomóc odkryć korzyści płynące z dzielenia się i współpracy
 • jak stworzyć podwaliny przyszłych stosunków między dziećmi, by któregoś dnia dostrzegły, że są dla siebie źródłem oparcia.

Jest to program dla rodziców, którzy chcą wspierać swoje dzieci i więź między nimi, pomagać im w tworzeniu zdrowszych i szczęśliwszych związków od początku wspólnych dni po wiek dojrzały. Taki dar jest darem na całe życie.

Program przeznaczony jest dla dla rodziców i wychowawców, dla wszystkich chętnych, którzy zdecydowali się na kontynuację zajęć w ramach „Szkoły dla Rodziców”. Bezwzględnym warunkiem uczestnictwa jest ukończenie I części „PROGRAMU UMIEJĘTNOŚCI WYCHOWAWCZYCH DLA RODZICÓW I WYCHOWAWCÓW”

Planowane są następujących bloki warsztatowe:

 1. Organizacja zajęć, kontrakt
 2. Rywalizacja i zazdrość wśród rodzeństwa
      Jakie są źródła tych zachowań wśród dzieci
 3. Porównania w procesie wychowawczym
      Co chcemy osiągnąć porównując dzieci
 4. Sprawiedliwość
      Równo znaczy mniej
 5. Wpływ ról na relacje między rodzeństwem
      W jaki sposób wyznaczone role wyznaczają zachowania dzieci
 6. Gdy dzieci kłócą się i biją
      Jakie są powody przejawiania przez dzieci agresji wobec siebie
 7. Najstarsze, średnie, najmłodsze
      Co z tego – według znawców przedmiotu – wyniknąć może
 8. Poczucie krzywdy wyniesione z dzieciństwa
      Własne refleksje
 9. Zakończenie programu. Ewaluacja.

Organizacja zajęć:

Program obejmuje 20 godzin warsztatowych. Koszt 200zł od osoby (320 zł od małżeństwa).


Opracowanie i prowadzenie — Elżbieta Czepczyńska.