Terapia dla dzieci

Zapraszamy Dzieci z trudnościami w rozwoju emocjonalnym i psychomotorycznym do udziału w

ZAJĘCIACH TERAPEUTYCZNYCH


    prowadzonych w oparciu o:
  • Metodę Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Kinezjologię Edukacyjną Dennisona
  • terapię SI (integracja sensoryczna)
  • różne formy arteterapii

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci z ADHD, autyzmem, dysleksją i innymi problemami emocjonalnymi.

Terapia odbywa się w formie indywidualnej bądź grupowej. Program zajęć dostosowywany jest do specyficznych potrzeb każdego uczestnika. W sesjach terapeutycznych dziecko bierze udział wraz ze swoim rodzicem.

Spotkania prowadzone są w miłej atmosferze, przez wykwalifikowanych psychologów i pedagogów mających duże doświadczenie w pracy z dziećmi.


Poprzednia strona: Jak się uczyć
Następna strona: Badanie predyspozycji zawodowych