Zespół

  • psycholog
  • psychiatra
  • psychoterapeuta
  • terapeuta rodzinny
  • terapeuta uzależnień
  • terapeuta SI
  • pedagog
  • reedukator
  • logopeda

Zespół tworzą

Zofia Czapska Zofia Czapska

pedagog
terapeuta SI

Elżbieta Czepczyńska Elżbieta Czepczyńska

psycholog, II stopień specjalizacji w zakresie "Pomoc psychologiczno-pedagogiczna dzieciom i młodzieży"
terapeuta rodzinny
od wielu lat z pasją realizuje Warsztaty Umiejętności Wychowawczych dla Rodziców i Nauczycieli

Elżbieta Ekert Elżbieta Ekert

pedagog korekcyjny
terapeuta SI
specjalista w zakresie terapii pedagogicznej

Monika Foryś Monika Foryś

pedagog
terapeuta SI
specjalista wczesnego wspomagania rozwoju

Joanna Gołębiowska Joanna Gołębiowska

psycholog
doradca zawodowy

Anna Kardyka Anna Kardyka

pedagog-terapeuta
logopeda
doświadczenie w prowadzeniu zajęć terapeutycznych z dziećmi z autyzmem

Anna Laskowska Anna Laskowska

psycholog kliniczny z I stopniem specjalizacji
bogate doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej z dziećmi i rodzicami
kierownik "SYNTHESIS"

Edyta Mikulska Edyta Mikulska

psycholog
psychoterapeuta*
staż w zakresie psychoterapii indywidualnej i rodzinnej

Wioletta Przybysz Wioletta Przybysz

pedagog-reedukator
terapeuta SI
logopeda
kocha pracę z dziećmi

Tomasz Rękawek Tomasz Rękawek

psycholog
bogate doświadczenie w pracy terapeutyczno-wychowawczej z młodzieżą

Andrzej Żółkoś Andrzej Żółkoś

terapeuta uzależnień
bogate doświadczenie w pracy diagnostyczno-terapeutycznej

Arkadiusz Niedoborek Arkadiusz Niedoborek

lekarz psychiatra

Małgorzata Paziewska Małgorzata Paziewska

neurologopeda

*) w trakcie specjalizacji

Poprzednia strona: Szkolenie z wczesnego rozpoznawania autyzmu
Następna strona: Plakat