LogopediaW PCPP Synthesis prowadzimy terapię mowy dzieci i dorosłych, mających trudności z:

– artykulacją,

– komunikacją,

– realizacją głosu,

– a także dla dzieci, które mają opóźnienia w przyswajaniu sobie systemu językowego.

Zajęcia prowadzi doświadczony logopeda – Maria Głowacka.

Terapia dzieci dotyczy wszystkich rozwojowych zaburzeń mowy, spowodowanych dysfunkcjami neurologicznymi. W kręgu tych zaburzeń znajduje się: zespół Downa, ADHD, upośledzenie umysłowe, autyzm, zespół Aspergera, epilepsja, rdzeniowy zanik mięśni i stwardnienie rozsiane, miastemia, mpd (mózgowe porażenie dziecięce), obniżone napięcie mięśniowe, wzmożone napięcie mięśniowe, dzieci z samoistnym i niesamoistnym opóźnieniem rozwoju mowy, dzieci i dorośli jąkający się (bądź z epizodami niepłynności), nowotwory mózgu, rozszczep podniebienia, deformacje twarzoczaszki (zespół Aperta), problemu neurologiczne u wcześniaków, zaburzenia mowy u chorych psychicznie (schizofrenia ), problemy komunikacyjne i artykulacyjne u dzieci z innymi zespołami dezintegracyjnymi oraz przypadkami mającymi w swoim spektrum potrzebę interwencji logopedycznej np. dzieci z niedosłuchem.

Terapia i diagnoza afazji/dysfazji dotyczy osób dorosłych, które są w stanie po przebytym udarze, wylewie bądź zatorze mózgowym. Neurologopeda zajmuje się również rehabilitacją osób cierpiących na: chorobę Alzheimera, chorobę Parkinsona, demencję (otępienie), jak również osobami dorosłymi mającymi problemy w mówieniu po wypadku komunikacyjnym lub jakimkolwiek mechanicznym urazie głowy.

Istnieje możliwość sporządzania opinii logopedycznych.