Coaching

chart-line-148256_640Coaching to metoda wspierania rozwoju, w której uczeń bierze odpowiedzialność za uczenie się i rozwój, odkrywa własną inspirację i motywację, co w znaczący sposób zmienia jego nastawienie i postawę. Dostarcza nauczycielom, wychowawcom, pedagogom dodatkowych narzędzi do pracy edukacyjnej i wychowawczej oraz do kształtowania postawy odpowiedzialności za rozwój u uczniów.

Cel: Wyposażenie uczestników w kompetencje coachingowe jako dopełnienie warsztatu pracy nauczyciela, wychowawcy, pedagoga.
Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy pracujący w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych

Program:
– Podstawy teoretyczne coachingu
– Umiejętności intra- i interpersonalne w pracy coachingowej
– Komunikacja w coachingu
– Coachingowe narzędzia wspierania rozwoju w edukacji i pracy wychowawczej
– Osobista sesja coachingowa dla uczestników (ustalona indywidualnie)

Termin: do uzgodnienia
Miejsce: PCPP „Synthesis+” Garwolin
Koszt: 180 zł (15h)
Zgłoszenia: Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy: tel.: 607-401-384, e-mail: firmasynth@gmail.com.

Poprzednia strona: Trening uczenia się Następna strona: Arteterapia