Szkolenia dla nauczycieli

Szkolenie nauczycieli

Serdecznie zapraszamy wszystkich nauczycieli, wychowawców, pedagogów i psychologów do udziału w szkoleniach organizowanych przez PCPP „Synthesis”:

 • Edukacja Przez Ruch (EPR)
 • Podstawy Integracji Sensorycznej (SI)
 • Warsztaty Umiejętności Wychowawczych – Jak mówić, żeby dzieci się uczyły
 • Coaching w Oświacie
 • Szkolenia rad pedagogicznych

Edukacja Przez Ruch

Edukacja przez ruch ( EPR ) to pedagogiczny system kształcenia i terapii, który jest zbiorem różnorodnych technik i metod pracy z dzieckiem wykorzystujących naturalny ruch organizmu w procesie uczenia się.

System EPR reprezentują następujące metody:

 • metoda origami – story;
 • metoda origami – baje postępujące;
 • metoda origami – baje wynikowe;
 • metoda dynamicznych obrazów;
 • metoda dynamicznych rekwizytów.

Warsztaty EPR przeznaczone są dla nauczycieli przedszkoli, szkół podstawowych, świetlic, bibliotek

Prowadząca: Anna Lodowska
Miejsce zajęć: Publiczne Przedszkole nr 8 „Plastuś” w Garwolinie lub inna placówka*
Cena warsztatu: 65-100zł/os (zależnie od czasu trwania zajęć)

Uczestnicy zajęć otrzymają materiały, zaświadczenia oraz faktury za uczestnictwo w warsztatach.
Prosimy o zabranie wygodnego stroju, kapci oraz nożyczek i torby na prace.

Zgłoszenia należy kierować do PCPP „Synthesis” (tel: 607401384) lub Publiczne Przedszkole nr 8 „Plastuś” tel. 25-682-35-40

*Istnieje możliwość zorganizowania warsztatów w innej placówce, po zebraniu grupy powyżej 15 osób, w ustalonym terminie.

Podstawy Integracji Sensorycznej

Szkolenie dot. wykorzystywania elementów terapii SI (integracja sensoryczna) w pracy z dziećmi z trudnościami rozwojowymi.

Cele:
– przedstawienie metody SI
– wskazówki dot. zastosowania sprzętów terapeutycznych znajdujących się w placówkach
– wymiana doświadczeń

Adresaci: nauczyciele wychowania przedszkolnego i edukacji wczesnoszkolnej, pedagodzy szkolni,inni zainteresowani nauczyciele

Treści programowe:
1. Założenia teoretyczne metody SI
2. Funkcjonowanie dziecka z zaburzeniami SI w przedszkolu i szkole
3. Zastosowanie elementów metody SI we wspieraniu rozwoju psychoruchowego dziecka – ćwiczenia praktyczne
4.Wykorzystanie elementów terapii SI w pracy z dzieckiem z ADHD, dysleksją, autyzmem

Spotkanie ma charakter warsztatowy, praktyczny. W czasie szkolenia prezentowany jest film z sesji terapii SI prowadzonych w PCPP „Synthesis“.

Uczestnicy otrzymują materiały szkoleniowe i zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.

Termin: do uzgodnienia sobota, czas trwania szkolenia: 6 godz.
Miejsce: placówka zamawiająca lub PCPP „Synthesis” Garwolin
Osoba prowadząca: Elżbieta Ekert – pedagog, terapeuta SI, członek PSTIS
Koszt: 100zł od osoby, grupa ok. 20 osób

Osoby/placówki zainteresowane udziałem w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z PCPP „Synthesis“

Program umiejętności wychowawczych

(opartym na metodzie A. Faber i E. Mazlish „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały; jak słuchać żeby dzieci do nas mówiły” i „Jak mówić, żeby dzieci się uczyły w domu i szkole”)

Celem szkolenia jest poznawanie wiedzy psychologiczno – pedagogicznej i nabywanie praktycznych umiejętności, które pozwolą na bezpieczne porozumiewanie się w klasie i szkole. Program dostarcza „narzędzi” niezbędnych w pracy wychowawczej każdego nauczyciela, pozwala wzbogacić warsztat zawodowy. Poznane treści mają pomóc nie tylko w rozwiązywaniu trudności wychowawczych, ale też służyć aktywnemu wspieraniu rozwoju dzieci i budowaniu satysfakcjonujących relacji uczeń – nauczyciel.

Tematyka zajęć:

 • Jak integrować klasę? Metody aktywne w pracy z grupą.
 • Normy i zasady w wychowaniu.
 • Uczucia — sposoby radzenia sobie z uczuciami, które przeszkadzają w nauce.
 • Zachęcanie do współpracy. Bariery komunikacyjne.
 • Rozwiązywanie problemów i konfliktów — 6 kroków bez porażek.
 • Kary jako konsekwencje. Pochwały — bezpieczne wzmocnienia kształtujące samoocenę.
 • Role i etykietki — poznanie mechanizmu „wpisywania” dziecka w role oraz metody uwalniania od „grania” określonych ról.
 • Współpraca z rodzicami. Udana wywiadówka.

Zajęcia mają formę warsztatów psychologicznych; prowadzone są w małych grupach (10-12 osób), z wykorzystaniem aktywnych metod, np.: burza mózgu, rozwiązywanie ćwiczeń, odgrywanie scenek. Program składa się z cyklu 8 spotkań (łącznie 40 godz. lekcyjnych). Tematyka zajęć może być dostosowana do oczekiwań i potrzeb konkretnej grupy odbiorców.

Miejsce: PCPP „Synthesis” w Garwolinie lub sala lekcyjna w szkole.
Koszt: 380zł/od osoby lub 3500 zł od grupy zorganizowanej.
Zapisy prowadzone są pod nr. tel. 607-401-384
Termin zajęć: do uzgodnienia

Do udziału w warsztatach zapraszamy również psychologów, pedagogów i duszpasterzy, wszystkie osoby zaangażowane w działania wychowawcze.

Coaching

Coaching to metoda wspierania rozwoju, w której uczeń bierze odpowiedzialność za uczenie się i rozwój, odkrywa własną inspirację i motywację, co w znaczący sposób zmienia jego nastawienie i postawę. Dostarcza nauczycielom, wychowawcom, pedagogom dodatkowych narzędzi do pracy edukacyjnej i wychowawczej oraz do kształtowania postawy odpowiedzialności za rozwój u uczniów.

Cel: Wyposażenie uczestników w kompetencje coachingowe jako dopełnienie warsztatu pracy nauczyciela, wychowawcy, pedagoga.
Adresaci: nauczyciele, pedagodzy, wychowawcy pracujący w gimnazjach i szkołach ponadgimnazjalnych
Treści programowe:
– Podstawy teoretyczne coachingu
– Umiejętności intra- i interpersonalne w pracy coachingowej
– Komunikacja w coachingu
– Coachingowe narzędzia wspierania rozwoju w edukacji i pracy wychowawczej
– Osobista sesja coachingowa dla uczestników (ustalona indywidualnie)

Termin: Do uzgodnienia
Miejsce: PCPP „Synthesis” Garwolin
Koszt: 180 zł (15h)
Zgłoszenia: Osoby zainteresowane wzięciem udziału w szkoleniu prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy z PCPP „Synthesis”

Poprzednia strona: Badania psychologiczne Następna strona: Zajęcia profilaktyczne