Trening uczenia się

psychologia-biznesu

Nowoczesne techniki uczenia się i zapamiętywania

pt. „Jak się uczyć”

Warsztaty dotyczące Nowoczesnych technik uczenia się i zapamiętywania adresowane są przede wszystkim do uczniów szkół ponadgimnazjalnych, studentów i nauczycieli.

Program zajęć obejmuje:

  • szybkie czytanie
  • mind mapping
  • mnemotechniki
  • ćwiczenia koncentracji uwagi.

Uczestnicy warsztatów dowiedzą się jak uczyć się łatwiej, szybciej i skuteczniej. Wzrośnie tempo Ich czytania i zapamiętywania, poznają nowe sposoby notowania i efektywnego powtarzania materiału. Rozwiną twórcze myślenie, zyskają pewność siebie i umiejętność koncentracji uwagi. Zdobędą zdolność aktywnego zdobywania wiedzy, jej przetwarzania i przechowywania.

Umiejętności te przydadzą się każdemu studentowi, każdemu maturzyście, każdemu uczniowi, który chce szybciej i efektywniej przyswajać nową wiedzę z różnych przedmiotów, powtórzyć materiał przed klasówką czy egzaminem. Warsztaty polecamy także tym, którzy mają trudności w uczeniu się, nie potrafią się skupić, uczą się, ale nie przynosi to spodziewanych wyników. Nauczyciel uczestniczący w warsztatach zdobędą wskazówki jak uczyć, by słuchacze lepiej i na dłużej zapamiętali treść lekcji, koncentrowali się na temacie zajęć i uzyskiwali lepsze oceny.

Zajęcia mają formę warsztatów i prowadzone są metodami aktywnymi. Spotkania odbywają się w małych 10 – 12 osobowych grupach i obejmują cykl 8 sesji po 2 godz. każda. Każde spotkanie rozpoczyna się od „ćwiczenia” prawej półkuli mózgu, czyli rozwijania – za pomocą technik niewerbalnych – wyobraźni i twórczego myślenia. Na każdym spotkaniu wykonujemy ćwiczenia rozwijające spostrzegawczość i poszerzające pole widzenia, gdyż jest to klucz do „szybkiego czytania”. W czasie warsztatów uczestnicy pracują na swoich własnych podręcznikach, zeszytach i lekturach szkolnych, aby zdobywanie nowej wiedzy i umiejętności miało jak najbardziej praktyczny charakter!

Poprzednia strona: Terapia dla osób z problemem przemocy Następna strona: Coaching