Elżbieta Ekert

Terapeutka Integracji Sensorycznej, logopeda, pedagog korekcyjny
tel. 507-171-448

Elżbieta Ekert

Witam, nazywam się Elżbieta Ekert. Jestem nauczycielem dyplomowanym, ukończyłam studia licencjackie o kierunku pedagogika wczesnoszkolna, wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki korekcyjnej, dwustopniowe szkolenie z zakresu diagnozy, planowania i terapii integracji sensorycznej, i studia podyplomowe na kierunku logopedia.

Na co dzień od wielu lat pracuję w Szkole Podstawowej w Krzywdzie gm. Łaskarzew, jako nauczyciel nauczania zintegrowanego, pedagog korekcyjny, nauczyciel wspierający, logopeda (od września 2014r.)

Mam bogate doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, ale także z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W przeszłości prowadziłam zajęcia indywidualne z dziewczynką o niepełnosprawności umysłowej i ruchowej, przez 5 lat pracowałam z chłopcem autystycznym. Jako terapeuta SI spotykam się z dziećmi z zespołem Downa, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, autystycznymi, zespołem Aspergera.

Prywatnie, mieszkam w Garwolinie, mam trójkę dorosłych dzieci. W wolnych chwilach czytam i jeżdżę rowerem.

Z PCPP „Synthesis” współpracuję od 2007 r. , gdzie prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię SI, logopedię.

Cały czas doskonalę swój warsztat pracy. Od kilkunastu lat systematycznie uczestniczę w konferencjach, kursach, szkoleniach, warsztatach. Przez wiele lat byłam członkiem PTD nr 10 w Warszawie, obecnie jestem członkiem PSTIS w Warszawie. W ostatnim czasie (czerwiec 2014 r.) ukończyłam studia podyplomowe na kierunku logopedia, ponieważ coraz częściej zajmuję się dziećmi, które nie tylko mają trudności w nauce, czy zaburzenia w zakresie rozwoju procesów integracji sensorycznej, ale też potrzebują terapii logopedycznej. Terapie te wzajemnie się uzupełniają i całościowo oddziaływają na dziecko.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się również z innymi nauczycielami, we współpracy z PODN w Garwolinie przeprowadziłam cykl zajęć dla nauczycieli na kursach doskonalących „Integracja sensoryczna”.

Jestem autorem Programu Własnego w zakresie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, który ukazał się jako publikacja w PODN w Garwolinie.

Od roku 2015 z ramienia PSTIS SI prowadziłam Rady Szkoleniowe na terenie całej Polski dla nauczycieli nt. „Wstęp do rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka”. Udzielałam też konsultacji dla rodziców w Bezpłatnym Punkcie Konsultacyjnym w Warszawie prowadzonym przez PSTIS SI.

Myślę, że moja wiedza, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i zaangażowanie pomogą dzieciom pokonywać trudności w nauce, niwelować zaburzenia w zakresie rozwoju procesów integracji sensorycznej, czy zaburzenia w rozwoju mowy. A tym samym podniosą ich samoocenę, pozycję społeczną w grupie rówieśniczej, pomogą osiągać lepsze wyniki w nauce. A co za tym idzie, lepiej sobie radzić w dorosłym życiu.

Zwracam się z prośbą do rodziców, jeżeli „cokolwiek” Was niepokoi w rozwoju Waszego dziecka, to skonsultujcie swoje wątpliwości ze specjalistą. Im dziecko młodsze, tym każda terapia jest skuteczniejsza i trwa krócej, a dziecko i rodzice mogą uniknąć wielu trudnych, stresujących sytuacji.

 

Kontakt: tel. 507 171 448

Poprzednia strona: Zespół Następna strona: Materiały