Elżbieta Ekert

Terapeutka Integracji Sensorycznej
tel. 507-171-448

Elżbieta Ekert

Witam, nazywam się Elżbieta Ekert. Jestem nauczycielem dyplomowanym, ukończyłam studia licencjackie o kierunku pedagogika wczesnoszkolna, wyższe studia magisterskie w zakresie pedagogiki korekcyjnej, dwustopniowe szkolenie z zakresu diagnozy, planowania i terapii integracji sensorycznej, i studia podyplomowe na kierunku logopedia.

Na co dzień od wielu lat pracuję w Szkole Podstawowej w Krzywdzie gm. Łaskarzew, jako nauczyciel nauczania zintegrowanego, pedagog korekcyjny, nauczyciel wspierający, logopeda (od września 2014r.)

Mam bogate doświadczenie zawodowe w pracy z dziećmi w młodszym wieku szkolnym, ale także z dziećmi z różnymi potrzebami edukacyjnymi i rozwojowymi. W przeszłości prowadziłam zajęcia indywidualne z dziewczynką o niepełnosprawności umysłowej i ruchowej, przez 5 lat pracowałam z chłopcem autystycznym. Jako terapeuta SI spotykam się z dziećmi z zespołem Downa, całościowymi zaburzeniami rozwojowymi, autystycznymi, zespołem Aspergera.

Prywatnie, mieszkam w Garwolinie, mam męża i trójkę dorosłych dzieci. W wolnych chwilach czytam i jeżdżę rowerem.

Z PCPP „Synthesis” współpracuję od 2007 r. , gdzie prowadzę zajęcia korekcyjno-kompensacyjne, terapię SI, logopedię.

Cały czas doskonalę swój warsztat pracy. Od kilkunastu lat systematycznie uczestniczę w konferencjach, kursach, szkoleniach, warsztatach. Przez wiele lat byłam członkiem PTD nr 10 w Warszawie, obecnie jestem członkiem PSTIS w Warszawie. W ostatnim czasie (czerwiec 2014 r.) ukończyłam studia podyplomowe na kierunku logopedia, ponieważ coraz częściej zajmuję się dziećmi, które nie tylko mają trudności w nauce, czy zaburzenia w zakresie rozwoju procesów integracji sensorycznej, ale też potrzebują terapii logopedycznej. Terapie te wzajemnie się uzupełniają i całościowo oddziaływają na dziecko.

Swoją wiedzą i doświadczeniem dzielę się również z innymi nauczycielami, we współpracy z PODN w Garwolinie przeprowadziłam cykl zajęć dla nauczycieli na kursach doskonalących „Integracja sensoryczna”.

Jestem autorem Programu Własnego w zakresie zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, który ukazał się jako publikacja w PODN w Garwolinie.

Od roku 2015 z ramienia PSTIS SI prowadzę Rady Szkoleniowe na terenie całej Polski (w zależności od zgłoszenia) dla nauczycieli nt. „Wstęp do rozpoznawania dysfunkcji procesów integracji sensorycznej jako przyczyny trudności rozwojowych dziecka”. Udzielam też konsultacji dla rodziców w Bezpłatnym Punkcie Konsultacyjnym w Warszawie prowadzonym przez PSTIS SI.

Myślę, że moja wiedza, wieloletnie doświadczenie w pracy z dziećmi i zaangażowanie pomogą dzieciom pokonywać trudności w nauce, niwelować zaburzenia w zakresie rozwoju procesów integracji sensorycznej, czy zaburzenia w rozwoju mowy. A tym samym podniosą ich samoocenę, pozycję społeczną w grupie rówieśniczej, pomogą osiągać lepsze wyniki w nauce. A co za tym idzie, lepiej sobie radzić w dorosłym życiu.

Zwracam się z prośbą do rodziców, jeżeli „cokolwiek” Was niepokoi w rozwoju Waszego dziecka, to skonsultujcie swoje wątpliwości ze specjalistą. Im dziecko młodsze, tym każda terapia jest skuteczniejsza i trwa krócej, a dziecko i rodzice mogą uniknąć wielu trudnych, stresujących sytuacji.

 

Kontakt: tel. 507 171 448

Poprzednia strona: Zespół Następna strona: Materiały