Psychoterapeuta, specjalista terapii uzależnień, profilaktyk, socjoterapeuta
tel. 508-159-850

m. Moch

Absolwent UKSW w Warszawie ze specjalnością teologia duchowości. Ukończył Studium Pomocy Psychologicznej w Instytucie Psychologii Zdrowia i Trzeźwości oraz podyplomowe studia z socjoterapii na IPSiR w Warszawie. Ukończył Szkołę Psychoterapii przy Ośrodku INTRA.

Pracuje m.in. z osobami, które:

  • nadużywają alkoholu lub są uzależnione
  • są bliskimi osób uzależnionych
  • wychowały się w rodzinie z problemem alkoholowym (DDA)
  • przeżywają trudności w relacjach z innymi
  • doświadczają kryzysu
  • konfliktów wewnętrznych
  • borykają się z lękiem, smutkiem, złością, poczuciem niskiej wartości
  • obciążonych doświadczeniem przemocy i zaniedbania, lub straty kogoś bliskiego
  • poszukującymi sensu i uporządkowania swojego życia
  • szukających dalszych dróg swojego rozwoju.

Pracuje w nurcie psychoterapii humanistycznej, wykorzystując elementy innych kierunków.

Doświadczenie zawodowe zdobywał pracując od ponad 20-tu lat w Poradni Leczenia Uzależnień zarówno z osobami uzależnionymi, współuzależnionym jak i dziećmi z rodzin dysfunkcjonalnych, w Ośrodku dla osób bezdomnych uzależnionych od alkoholu, na oddziale detoksykacyjnym w Szpitalu Praskim w Warszawie, współpracując z Ośrodkiem Apostolstwa Trzeźwości w Zakroczymiu, współtworząc i realizując programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży.

Psychoterapię rozumiem jako wspólną drogę z pacjentem, wymagającą wiele odwagi i wytrwałości, na której spotyka się on z cierpieniem, swoją przeszłością, świadomością, bólem egzystencjalnym…, aby pełniej i bardziej autentycznie, w zgodzie z samym sobą funkcjonować. Towarzyszę mu dbając, by w bezpiecznych warunkach, w sobie właściwym tempie, mógł rozpoznać kierunek, w którym chce i może się udać. Wspieram w pokonywaniu przeszkód, pomagam zaakceptować ograniczenia, których przezwyciężenie nie jest możliwe. „Psychoterapia stwarza warunki, które pozwalają odmienić sposób widzenia świata”.

Żonaty, ojciec córki i dwóch synów.