doktor sztuki (dyscyplina sztuki muzyczne),
psycholog (specjalność kliniczna, psychologia muzyki),
muzyk, pedagog specjalny
tel. 608-889-884

Róża Michalik

Nauczyciel muzyki w Zespole Szkół Specjalnych Nr 2 w Garwolinie.

Wieloletni współpracownik i pracownik Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie
(Międzywydziałowa Katedra Psychologii Muzyki, Katedra Edukacji Muzycznej).

Współpracownik Akademii Muzycznej im. Karola Szymanowskiego w Katowicach
(Katedra Pedagogiki Muzyki, Zakład Muzykoterapii).

Członek Polskiego Towarzystwa Psychologicznego.

Członek Stowarzyszenia Polskich Artystów Muzyków.

 

 

Oferta:
Terapia indywidualna, terapia rodzinna