Czym jest arteterapia?

arteterapiaArteterapia to metoda wykorzystująca twórczość artystyczną w celu wsparcia procesów terapeutycznych. W ostatnich latach coraz więcej poradni psychologicznych, takich jak poradnia psychologiczna w Garwolinie, zaczęło stosować tę formę terapii, aby pomóc dzieciom i młodzieży w rozwoju emocjonalnym i społecznym.

Wszechstronny rozwój dziecka poprzez warsztaty rękodzieła

Warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży pt. „Magiczne pudełko” mają na celu uwrażliwienie uczestników na piękno otaczającego nas świata oraz przygotowanie do świadomego odbioru dzieł sztuki w życiu dorosłym. Zajęcia te są ogólnorozwojowe, gdyż poprzez różnorodne formy i techniki działalności plastycznej pobudzają dzieci do twórczego działania i ekspresji. Ponadto uczą precyzji, koncentracji uwagi, wytrwałości, cierpliwości oraz edukacji estetycznej. To właśnie ze względu na możliwość wszechstronnego rozwoju arteterapia to chętnie wykorzystywana metoda w naszej poradni psychologicznej w Garwolinie.

Kształtowanie postaw społecznych poprzez arteterapię

Jednym z celów warsztatów jest współdziałanie w grupie i podporządkowywanie się zasadom oraz kształtowanie postawy jednoczenia się z grupą. Dzięki temu dzieci uczą się uprzejmości, gotowości niesienia pomocy i tolerancji. Arteterapia może również przyczynić się do rozwijania wytrwałości i pomysłowości w rozwiązywaniu napotkanych trudności.

Osiągnięcia uczniów podczas zajęć arteterapeutycznych

Podczas zajęć arteterapeutycznych uczniowie mają możliwość aktywnego uczestnictwa, poszukiwania różnorodnych rozwiązań plastycznych oraz wzbogacania własnego warsztatu plastycznego. Kreatywność i ekspresja twórcza uczniów są stymulowane przez różnorodną tematykę prac, związaną zarówno ze zbliżającymi się świętami czy imprezami, jak również podyktowaną chęcią poznania nowych technik.

Realizacja arteterapii w praktyce

Zajęcia arteterapeutyczne mogą być realizowane zarówno w szkołach, jako zajęcia dodatkowe, jak i w prywatnych ośrodkach pomocowych, takich jak Prywatne Centrum Pomocy Psychologicznej „Synthesis+” w Garwolinie. Zajęcia dostosowywane są do wieku uczniów oraz liczby uczestników. Wykonane prace stają się własnością dzieci, które mogą zdecydować o ich ostatecznym przeznaczeniu – na przykład jako prezent dla bliskich podczas różnych świąt i uroczystości.Arteterapia to metoda wykorzystująca twórczość artystyczną w celu wsparcia procesów terapeutycznych. W ostatnich latach coraz więcej poradni psychologicznych, takich jak poradnia psychologiczna w Garwolinie, zaczęło stosować tę formę terapii, aby pomóc dzieciom i młodzieży w rozwoju emocjonalnym i społecznym.

Wszechstronny rozwój dziecka poprzez warsztaty rękodzieła

Warsztaty rękodzieła dla dzieci i młodzieży pt. „Magiczne pudełko” mają na celu uwrażliwienie uczestników na piękno otaczającego nas świata oraz przygotowanie do świadomego odbioru dzieł sztuki w życiu dorosłym. Zajęcia te są ogólnorozwojowe, gdyż poprzez różnorodne formy i techniki działalności plastycznej pobudzają dzieci do twórczego działania i ekspresji. Ponadto uczą precyzji, koncentracji uwagi, wytrwałości, cierpliwości oraz edukacji estetycznej. To właśnie ze względu na możliwość wszechstronnego rozwoju arteterapia to chętnie wykorzystywana metoda w naszej poradni psychologicznej w Garwolinie.

Kształtowanie postaw społecznych poprzez arteterapię

Jednym z celów warsztatów jest współdziałanie w grupie i podporządkowywanie się zasadom oraz kształtowanie postawy jednoczenia się z grupą. Dzięki temu dzieci uczą się uprzejmości, gotowości niesienia pomocy i tolerancji. Arteterapia może również przyczynić się do rozwijania wytrwałości i pomysłowości w rozwiązywaniu napotkanych trudności.

Osiągnięcia uczniów podczas zajęć arteterapeutycznych

Podczas zajęć arteterapeutycznych uczniowie mają możliwość aktywnego uczestnictwa, poszukiwania różnorodnych rozwiązań plastycznych oraz wzbogacania własnego warsztatu plastycznego. Kreatywność i ekspresja twórcza uczniów są stymulowane przez różnorodną tematykę prac, związaną zarówno ze zbliżającymi się świętami czy imprezami, jak również podyktowaną chęcią poznania nowych technik.

Realizacja arteterapii w praktyce

Zajęcia arteterapeutyczne mogą być realizowane zarówno w szkołach, jako zajęcia dodatkowe, jak i w prywatnych ośrodkach pomocowych, takich jak Prywatne Centrum Pomocy Psychologicznej „Synthesis+” w Garwolinie. Zajęcia dostosowywane są do wieku uczniów oraz liczby uczestników. Wykonane prace stają się własnością dzieci, które mogą zdecydować o ich ostatecznym przeznaczeniu – na przykład jako prezent dla bliskich podczas różnych świąt i uroczystości.