Badania psychologiczne

Badanie- kwestionariusz

  • Diagnoza zdolności intelektualnych, predyspozycji zawodowych, cech osobowości
  • Badanie dzieci, młodzieży, osób dorosłych i starszych
  • Wydawanie zaświadczeń i opinii psychologicznych
  • Badania dla celów szkolnych, rentowych, orzecznictwa
Poprzednia strona: Logopeda Następna strona: Szkolenia dla nauczycieli