LogopediaLogopeda, który pracuje w naszym zespole to specjalista, który dba o komfort pacjentów podczas każdej wizyty. Jest to niezwykle ważne w przypadku najmłodszych, czyli dzieci, które można łatwo zniechęcić do pracy. My staramy się tego uniknąć, dlatego stawiamy na nowoczesne, ale przy tym sprawdzone metody działania. Poszczególne terapie poprzedzamy diagnozą logopedyczną, opiera się ona m.in. na wywiadzie. Podczas pierwszego spotkania staramy się ustalić przyczyny występującego zaburzenia. Zawsze skupiamy się również na obserwacji zachowań małego pacjenta. Przy tym bardzo ważne jest badanie mowy, koncentrujemy się na prawidłowym oddechu, zaburzeniach głosu, płynności mowy, a także samym rozumieniu mowy.

Logopeda dla osób starszych

Nasi klienci to również osoby dorosłe, a w szczególności seniorzy. Pomagamy powrócić do pełnej sprawności po udarach, wylewach oraz wypadkach. Po uszkodzeniu mózgu często dochodzi do afazji, a więc sytuacji, w której chory nie może wypowiedzieć tego, co ma na myśli. Często tacy pacjenci zamykają się na otoczenie przez frustrację związaną z niemocą komunikacyjną. Nasza terapia wspomaga powrót do normalnego funkcjonowania. Czas jej trwania może być bardzo różny, a wszystko jest zależne od indywidualnych predyspozycji każdej osoby. To właśnie dlatego stawiamy na spersonalizowane metody leczenia.