Zajęcia korekcyjno–kompensacyjne

Zapraszamy dzieci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się do udziału w

Zajęciach KOREKCYJNO – KOMPENSACYJNYCH


Zajęcia przeznaczone są dla dzieci:
z dysgrafią
(trudności z opanowaniem poprawnej pisowni pod względem graficznym)
z dysortografią
(trudności z opanowaniem poprawnej pisowni pod względem ortograficznym)
z dysleksją
(trudności z opanowaniem techniki czytania)
z dyskalkulią
(trudności w uczeniu się matematyki).

Zajęcia prowadzone są indywidualnie, przez magistra pedagogiki korekcyjnej, nauczyciela dyplomowanego, z dużym doświadczeniem w pracy z dziećmi. Spotkania mają atrakcyjną formę, NIE MĘCZĄ i NIE NUŻĄ!!! Program zajęć dostosowany jest do indywidualnych potrzeb dziecka.
Pierwsze spotkanie organizacyjne z dzieckiem i rodzicem GRATIS!

Szczegółowych informacji udziela i zapisy przyjmuje

Elżbieta Ekert – pedagog korekcyjny, tel. (25) 682 30 98
lub Anna Laskowska – psycholog
Kierownik PCPP „Synthesis”, tel. 0607 401 384, email: